Natsi-kivi
10 routes on 5 topos
Jatsi-kivi
2 routes on 2 topos
Parking space for 2-3 cars
Parking space
Tuosa
General marker for the crag