Hugin
V1 Boulder at Trollehallar
Munin
V2 Boulder at Trollehallar
Balder
V1+ Boulder at Trollehallar
Freja
V0+ Boulder at Trollehallar
Frej
V0 Boulder at Trollehallar
Knivur
V3+ Boulder at Trollehallar
Loke
V3+ Boulder at Trollehallar
Tor
V5 Boulder at Trollehallar
Brage
V5+ Boulder at Trollehallar
Nidhög
V5+ Boulder at Trollehallar
Odensöga
V3+ Boulder at Trollehallar
Huldra
V5 Boulder at Trollehallar
Siv
V5+ Boulder at Trollehallar
Gyllenkam
V3+ Boulder at Trollehallar
Särimner
VB Boulder at Trollehallar