Trackside
Trackside
betavariant
Niklas Stahre För kortare personer med stela höfter: Efter första högerhandsflyttet, lägg högerhäl, korsa in in höger krimp, skicka vänsterhand till bra list, stöt högerhand till bra grepp, avsluta som video. 10 months ago
Refresh
Log in or sign up in order to add a comment!
Cory & Trevor (ståstart), 5.11d
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|1:|v5|v5%2b|v6&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2014-09-06: V5 => V5+
Video beta
Första problemet
Erik Sköldstam almost 2 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 072feb0960a7
Staffan Wahlsten
2014-09-06
Red point
Small 7e5e6770ba5b
Niklas Stahre
2016-04-10
Red point
Fin liten sten
Small be5c2ef4c9e9
Emil Ragnarsson
2016-08-21
Red point
Fin! Måste tillbaka
Small bf0a22ac9832
Anja Hodann
2016-09-10
Red point
Small cd3ef3a1e219
Katrin Svensson
2016-09-10
Red point
Small 9620e346de33
Björn Nilsson
2016-09-16
Red point
På andra försöket, fina flytt, toppade ur vänster, missade att det gick att gå rakt upp som säkert är lättare.