Lasimuuri
6 routes on 3 topos
Keulamuuri
43 routes on 13 topos
Länsimuuri
31 routes on 15 topos
Sormimuuri
8 routes on 2 topos
Iso kivi
3 routes on 2 topos
Työntökulma
7 routes on 4 topos
Ovi
3 routes on 0 topo
Dülfer-muuri
15 routes on 2 topos
Vappukakka
2 routes on 2 topos
Taivaanvartija kivi
2 routes on 3 topos
Parking space
Taivaskallio
General marker for the crag