Färjeblocket
Valpen som vandrade bort, V2
Start on sloper and top out left
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
FIRST ASCENT
2016-08-04
Flash
Stenkvalitén är härlig men linjen lite ouppenbar. Av dom två möjliga på blocket var det dock en självklarhet