Plogen
Yuppie, V4
sitstart
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v3%2b|v4|v4%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
2nd ASCENT
2014-05-01
Red point
V4+
2:a Fin struktur, hård när det snöar.
Small 5dbf2d9dbebb
Robert Österholm
FIRST ASCENT
2014-04-27
Red point
Small 9accddd826ef
Pär Åslund
2014-05-01
Red point
V4+
Ser ut att passa mig men jag fick slita.
Small 023b6e7fd432
Tony Berglund
2014-05-17
Flash
V3+
För en gång skull gick något ganska lätt.
Small 7327e8cead54
Per Wermelin
2015-06-30
Flash
Small 877f5f4efb9b
Alexander Fallden
2015-06-30
Red point