Press
Den försvunna bouldraren, V5+
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v4%2b|v5%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2007-08-20
Red point
Diederspricka. Uteslutningsproblem
Edvard Stokstad
Edvard Stokstad
2008-06-19
Red point
Fint!
Small 1836524a2364
Per Åström
2017-05-22
Red point
V4+
Runt 6c den naturliga linjen med ståstart från listen med de två gröna prickarna och inklusive stora goda slopern uppe till höger efter kruxet. Förutom osäkerheten om hur det ska klättras är det ett superproblem.