Huvudväggen
Huvudväggen
Gröna Lund, 6b
Hårdare variant på vila sig i form. Start på crimp för hh och sidtag/undercling för vh.
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Tommy Zetterman
Tommy Zetterman
2010-10-03
Red point