Högra väggen
Magnesia Carbonara, 5.11b
Grade opinions
Chart?chxl=0:|||10||20||30||40||1:|5.11a|5.11b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small c355cd98afd6
David Falt
1990-06-01
Red point
Lundhal och Selin var dar den dagen jag gjorde turen.
Small dac06cb00da2
Johan Hvenmark
1994-05-06
On-sight
Helge Øystein Maakestad
Red point
Adam Kaijser
Adam Kaijser
1998-07-01
Red point
Tror det var 1998...
Small 6eb7fa9001fe
Robin Dahlberg
2002-05-23
Top rope
Small 2c1fe76a5b70
Fredrik Eckardt
2004-10-14
Red point

Public to-do list entries

Camilla Bernadt
Boulderigt krux
Small ab58b7889f72
Provade på topprep idag men var för trött.