Blo
2 routes on 14 topos
Świat Dysku
4 routes on 16 topos
Psychol
3 routes on 12 topos
Santa cruz
General marker for the crag