Pyöree kivi
3 routes on 1 topo
Polku kivi
3 routes on 1 topo
Släbi #1
3 routes on 1 topo
Puijo
General marker for the crag