Överhängande väggen
Överhängande väggen
Eliminering?
Jonas Solen Finns en crimp för högerhanden långt ut åt höger... Gjorde problemet med den. Är den med tro? about 1 year ago
Fredric Gatu Jo, man skickar högern till en liten crimp! about 1 year ago
Jonas Solen Tackar! about 1 year ago
Laci Divkovic Är det sittstart eller hur börjar man? about 1 year ago
Patrik Leje Lite oklart. Maila Admin på Problemsolver, hen vet nog. about 1 year ago
Olov Renberg Tror crimpen försvunnit. Var där för att köra men fanns inget kvar. Trist fint problem 9 months ago
Oskar Lundkvist Klättrade den idag och det finns en crimp, liten och vass men sjukt bra så det är bara att kötta på. 3 months ago
Refresh
Log in or sign up in order to add a comment!
Stefan P's odöpta, 5.11d
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v5%2b|v6&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0

Ascents from public tick lists

Small 3e375fd1dcf6
Stefan Kolmodin
2004-09-16
Red point
Krimp and foot work
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2011-05-06
Red point
Edvard Stokstad
Edvard Stokstad
2011-05-06
Red point
Bättre, finare och mer genomtänkt beta av mr iprenlund
Small 072feb0960a7
Staffan Wahlsten
2014-05-26
Red point
Fint
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2014-06-01
Red point
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2015-05-11
Red point
V6
Äntligen. Ööööh, hård?

Public to-do list entries

Jonas Löfling
20140907. Förkyld så kroppen svarade inte alls. Men den kändes ändå hård med långa flytt. Väldigt rolig i alla fall!