Ormväggen
?, V2
Gamla Orhemföraren: Start i sprickan upp över skölden till toppen. Enbart starten är ca 6A, resten 8-/8 är gjort enbart på toppred. Jimmy Paladino 99.
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries