Sköldpaddan
Högersving, V5+
Start i sprickan, upp till crimp med v.h. sen upp åt höger.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v5|v5%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small d1c121a632ea
Björn Hjortsberg
FIRST ASCENT
2012-03-22
Red point
V5
Hård crimp som används i liten dyno.
Small 2222e28ff1f3
Oskar Lundkvist
2015-06-01
Flash