Röda lacket väggen
Tissel tassel, variant höger, 5.11d
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|5.11c|5.11d|5.12a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2017-09-02: 5.12a => 5.11d
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Peter Erlandsson
Peter Erlandsson
2018-04-12
Flash
Small 3cdad719951b
Lars Nilsson
2016-10-17
On-sight
Small 197de44fe640
Tobias Rönnbäck
2016-11-03
Red point
5.11c
Svårgraderat.
Small 6106c3522aa7
Jesper Lautmann
2017-04-02
Red point
5.12a
3rd go. Belayer: Michaela F. Fin klättring på bra klippa/sten. Distinkt bouldercrux med compression moves och blinda fötter. Lättare start och avslut.
Small 9ef8d7a39e66
Michaela Fogelberg
2017-04-02
Red point
5.12a
Small c307ca32e956
Gustav Abuyousuf
2017-09-02
On-sight
Lättare med 186 cm.