Boulder - "Väggen"
Xulo Panderas, ?
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v0%2b|v3%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Jonas Solen over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 7e5e6770ba5b
Niklas Stahre
2011-05-01
Red point
V3+
Small 17fac4f70fff
Jonas Solen
2013-08-21
Red point
V0+
Måste ha klättrat fel, ej hittat start. Var knappt 4+.. Hur går den?