Lillsjöberg
Projekt. DÅM (Död Åt Myggorna), 7B
Projekt, till synes hårdare än 7b.
Added by Magnus Öberg
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries