Lillsjöberg
Projekt, 6B
Projekt, blöt och orensad. Sprickan till vänster är utesluten. Graden är en ren gissning
Added by Magnus Öberg
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!