Megablocket
Megablocket
Giffles, V7
Start left hand list and right hand jug
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|25|1:|v5|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Beta
Right foot hook.
Video beta
Med start från list för vänster och jug för höger.
Jenny Bäckström over 2 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 0bee6e64e757
Fredrik Serlachius
2013-09-28
Red point
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2013-09-30
Red point
Långt ifrån flash...
Small bf0a22ac9832
Anja Hodann
2013-10-05
Red point
Small 36c5a368efb2
Pierre Ropero
2013-10-12
Red point
Small 227d9aeb0bd0
Johan Blomqvist
2014-05-02
Red point
Passade som handen i handsken. Kändes nästan flashbar såhär i efterhand. Fin!
Peter Serlachius
Peter Serlachius
2014-05-02
Red point
Betakänslig

Public to-do list entries