Autumn Satisfaction
Kluns, 7a+
Sitstart just to the left of Sten Sax Påse. Left hand on big crimp, straight up.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7a|7a%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
FIRST ASCENT
2011-04-08
Red point
7a
Small 5dbf2d9dbebb
Robert Österholm
2012-03-22
Red point
Small 9accddd826ef
Pär Åslund
2012-05-07
Red point
När jag fick till betan kändes den lättare. Men ligger en del slit bakom så vem vet, kanske håller den soft 7A+ ändå?
Small 023b6e7fd432
Tony Berglund
2015-03-06
Red point
Egen beta, vet ej om det är lättaste betan. Fin trots att det bara är 2 flytt.
Small 877f5f4efb9b
Alexander Fallden
2015-03-09
Red point
Första 7a+! :) Roligt flytt!

Public to-do list entries