Skalman thumbnail
Skalman
5+ Boulder at Skalman
Rundturen thumbnail
Rundturen
6A+ Boulder at Skalman
Lö Vörm thumbnail
Lö Vörm
6B+ Boulder at Skalman
Roof Groove thumbnail
Roof Groove
6A+ Boulder at Skalman
No topo image available
Fysik Panik
6C Boulder at Skalman
Foot Fiction thumbnail
Foot Fiction
3 Boulder at Skalman
Foot Friction thumbnail
Foot Friction
5+ Boulder at Skalman