Mad Hooker
Perk sa kärr..., 6c
Grade opinions
Chart?chxl=0:|||10||20||30||40||50||60|1:|6c|6c%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
1:33
Laci Divkovic over 3 years ago.
3m12s
Jonatan Johansson over 4 years ago.
Kenneth Nilsson over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small b1b560c9beea
Stefan Holm
2005-01-18
Red point
Per Holm
Per Holm
2012-04-08
Red point
nice shape
Small ef6bba65be53
Daniel Svärd
2013-10-25
Red point
Small 75987f610e89
Torbjörn Blixt
2013-11-24
Red point
Hövva, äntligen! Überstick, mindre frostskador och nya projekt, en go dag! Tog mig längre tid än vad jag vågar erkänna, därav graden.
Small 8811a1d29a74
Kenneth Nilsson
2013-12-29
Red point
Nice problem. Recommended
Small 1f01c97ce518
Jakob Sanne
2014-02-25
Red point

Public to-do list entries