Harmonikka
2 routes on 1 topo
Iso kivi
14 routes on 5 topos
Bella
2 routes on 1 topo
Kivilahti
General marker for the crag