Kivihaka boulder
14 routes on 2 topos
Boulder #2
0 route on 0 topo
Kivihaka
General marker for the crag