Polunvarsi
6 routes on 4 topos
Hiutaleinen
1 route on 3 topos
Tilaa 2 autolle
Parking space
Kiviaho
General marker for the crag