Get .premium to see this topo image.

Angel direct, V5+
Grade opinions
Chart?chxl=0:||||30|||60|||90|||120|||150|||180|||210|1:|v4%2b|v5|v5%2b|v6&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0

Ascents from public tick lists

Small 3ee8a41bf0ac
Mika Niskanen
2017-08-07
Red point
Small 4032a3ad298e
Nikita Closer
2017-08-10
Red point
Small db98dfb8ed45
Martin Klaesson
2017-08-24
Red point
Rudi Hv
Rudi Hv
2017-08-28
Red point
Small 52f294f20c0c
Levin Schilling
2017-08-28
Flash
Matthias Stürzl
Matthias Stürzl
2017-09-05
Flash

Public to-do list entries

Jonas Löfling
Kom till urtoppningen som uppvärmning men fegade ur pga halt grepp i kombination med ingen som spottade. Kändes hårt för 6b+ men kändes inte som 7a. Får väl se om det går nästa gång istället.
Small 510d56c4ae24
My nemesis
Small 1e1c17ee55ca
Stå kvar med v. Fot. Matcha grepp dra och skicka!