Fire on the roof
TrickyFire, 7a
Sitstart i två underclings
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|1:|6c|6c%2b|7a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 7327e8cead54
Per Wermelin
2nd ASCENT
2012-08-08
Red point
Small 5dbf2d9dbebb
Robert Österholm
FIRST ASCENT
2012-08-08
Red point
Small 9accddd826ef
Pär Åslund
2012-08-13
Red point
6c+
Första försöket, men hade ju klättrat 6Bn som den avslutar i en gång innan
Small 023b6e7fd432
Tony Berglund
2012-08-15
Red point
Fint problem rakt igenom. Roligt att sätta den med dubbla knälås.
Peter Schibbye
Peter Schibbye
2013-06-01
Red point
Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
2013-06-29
Red point
Första försöket men gjort båda de andra innan. Fick pump.