Høydeskrekk
Mandagseliminasjon, V1+
Etabler med dobbel underkling/sidepull. Hele høyre riss og egg eliminert.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v1|v1%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Bendik Vongraven
Bendik Vongraven
2017-08-06
Red point
Torgeir Laurvik
Torgeir Laurvik
2018-05-21
Flash
Øistein Villa Rikheim
Red point
V1
Bla Blubb
Bla Blubb
2018-07-03
Red point

Public to-do list entries