Høydeskrekk
Mandagseliminasjon, 5+
Etabler med dobbel underkling/sidepull. Hele høyre riss og egg eliminert.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|5|5%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Kjetil Steen
Kjetil Steen
FIRST ASCENT
2016-04-11
Red point
Eliminert, men fin nok.
Bendik Vongraven
Bendik Vongraven
2017-08-06
Red point
Torgeir Laurvik
Torgeir Laurvik
2018-05-21
Flash
Øistein Villa Rikheim
Red point
5
Bla Blubb
Bla Blubb
2018-07-03
Red point
Ole Kristensen
Ole Kristensen
2019-06-11
Red point

Public to-do list entries