Routes on Henriksdal

26 sport

We like Henriksdal

The crag is cleared of all bolts and anchors by Nacka kommun.
En klippa att komma tillbaka till. Kul att bultarna är tillbaka!
Kanonklippa strax utanför tullarna. Överhängande, med några riktiga pärlor. Ursprunget måste ju bara vara en av Stockholms finaste 6c+.

Activities on this crag