Hygget
Jerka, 6b+
Stå start.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Beta
Starta med höger hand där markeringen börjar. Toppa ur rakt upp som linjen, utan sprickan till vänster.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
FIRST ASCENT
2013-05-28
Red point
Kan vara hårdare eller lättare.
Small 8449aec7b9fb
Daniel Engström
2014-06-07
Red point