Klustret 2
Klustret 2
Tjuren sover, V6
start med hög v.h. på bra knopp, h.h. i sidotag.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v5%2b|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2016-09-18: V7 => V6
Beta
Höger häl över hand i starten
Video beta
Björn Nilsson almost 2 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 8e7512a74551
Jenny Bäckström
2016-09-10
Red point
Gick ner på några få försök. Fina moves med häl över HH hand i starten. Använde den dåliga landningen (stenen under) för att nå startgrepp för VH.
Small b07400e44082
Emil Bergman
2016-09-10
Red point
V7
Nice häl
Small 797236ce973a
Felix Abrahamsson
2016-09-10
Red point
Small 17fac4f70fff
Jonas Solen
2016-09-10
Red point
V7
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2016-09-10
Flash
V7
Small 9b85e76d44ff
David Jaksch
2016-09-10
Red point
V7