Grenadierski Kamień
4 routes on 3 topos
Kamieniołom
9 routes on 1 topo
TOP
8 routes on 4 topos
Orzeł
6 routes on 6 topos
Góra Czop
General marker for the crag