Lim - Johan
6C+ Boulder at P-blocket
Barnskräcken
7A Boulder at P-blocket
Spöktanten
7B+ Boulder at Spöktanten
Spökplumpen
7C Boulder at Spöktanten
Spöktanten
6C Boulder at Spöktanten
Spökplumpen
7A+ Boulder at Spöktanten
Nasaret
7B+ Boulder at Nasaret
Bruden
6C Boulder at Bröllop
Brudgummen
6B+ Boulder at Bröllop
Naivisten
6B Boulder at P-blocket
Skora
7A Boulder at Bröllop
Hundvakt
6A Boulder at Vakttornet
Vakthund
7A Boulder at Vakttornet
Vägen
7A Boulder at Vid vägen
Max
7A Boulder at Max
Glad påsk
5 Boulder at Påsk
Grubblaren
7C Boulder at P-blocket
Bakfyllan
7A Boulder at Bakfylla
Cybex
6B Boulder at Cybex
Kabe
7A Boulder at Husvagn
Husvagns semester
6C Boulder at Husvagn
Björnen
7A+ Boulder at P-blocket
Näsaret
5 Boulder at Nasaret
Grym
7B Boulder at Grym
Björnen
7A+ Boulder at P-blocket
Björnen
7A+ Boulder at P-blocket
Bakfyllan ss
7A+ Boulder at Bakfylla