Boulder #12
2 routes on 1 topo
Dbc
1 route on 1 topo
Deniz Kizi
1 route on 1 topo
The Ripper
1 route on 2 topos
Piramit
2 routes on 1 topo
Mastercard
1 route on 1 topo
Kiddy’s Game
1 route on 1 topo
Sarı Akrep
2 routes on 1 topo
American Idiot
1 route on 1 topo
The Christlar
1 route on 1 topo
Asymmetric Parallel
1 route on 1 topo
Boulder #111
1 route on 1 topo
Boulder #15
0 route on 1 topo
Black Rebel Shepperds Club
1 route on 2 topos
Boulder #12
0 route on 1 topo
Boulder #11
0 route on 1 topo
Bravo Boulder
6 routes on 1 topo
Çeşme
General marker for the crag