Get .premium to see this topo image.

Chouchou Chéri, 6b+
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|6b|6b%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
4:25
Mikael Uponen about 1 year ago.
Jonas Löfling over 4 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2012-09-23
Red point
Jonas Löfling
Jonas Löfling
2015-05-02
Red point
Tror det var denna jag gjorde. Inte helt lätt när greppen var fuktiga. Mycket fint problem och framförallt nästan det enda som inte var blött tyvärr :-/
Andreas Tönnis
Andreas Tönnis
2017-10-02
Red point
6b
Small 55f135f378de
Pontus Nilsson
2018-10-29
Flash
6B+

Public to-do list entries