Blocken
Slap that fat bitch, V10
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v8|v10&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

Add a video!

Ascents from public tick lists

Daniel Andersson
Daniel Andersson
2008-07-24
Red point
steep super crack with slab finnish
Small d0c2b2ecb236
Stefan Wulf
2013-05-07
Red point
Light weight! And a Gladiator spot. Safe!
Small 27df753ea3e7
Joar Gruneau
2015-10-17
Red point
klättra en halvmeter å gör sen ett långt kors med högerhanden, repitera detta i 10 meter så e du uppe!
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2016-02-25
Red point
En mild tröst efter att ha fallit från slutjuggen på QM var det att få lufsa mig upp på slabben som för första gången i år inte är täckt i is. Eller rättare sagt, inte HELT täckt i is
Small 797236ce973a
Felix Abrahamsson
2017-01-31
Red point
Stockholms blötaste problem? Sjukt fina flytt, hade det inte varit för landningen och svårtillgängligheten hade den varit en av Stockholms finaste

Public to-do list entries