Wielki Blok
Wielki Blok
Braweran, V5
Start z póły . Można startować Pawulonem jednak nie zmienia to znacząco trudności
3 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!