Åkers
Sprickan, 4
Upp längs högersidan av sprickformationen.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small d483eb710f4e
Linda Sandgren
2016-04-10
Red point
Fint med jam och allt!
Small 0bda3c43f11a
Gustav Sandström
2019-05-01
Red point