Kapa
Kapa
Kapa
Kapa
Wymyk taternicki SD, V6
Start w dachu z klamy , dalej do ścisku i do krawędzi po prawej z haczenia pięty... FA Kogg Uutth
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!