Kapa
Kapa
Kapa
Kapa
Wymyk taternicki SD, V6
Start w dachu z klamy , dalej do ścisku i do krawędzi po prawej z haczenia pięty... FA Kogg Uutth
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0

Ascents from public tick lists

Small 942335e0c8aa
Kogg Uutth
FIRST ASCENT
2008-06-20
Red point